نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی در بلخ برپا شده است

0
248

نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی در بلخ برپا شده است

معاون استاندار استان در جلسه افتتاحیه این نمایشگاه گفت: با روی کار آمدن دولت موقت زمینه سرمایه گذاری مناسبی برای تمامی صنعت گران و بازرگانان فراهم شده است.

در عین حال، مسئولان صنعت و تجارت استان اعلام کردند: در راستای حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری در کشور، نزدیک به 90 شرکت بزرگ و کوچک محصولات خود را به نمایش گذاشتند و بیشتر غرفه ها شامل بانوان به صنایع دستی اختصاص دارد.

 

(2024 / 2 / 6   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی و تولیدات داخلی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ برپا شده است.

مسوولان اداره صنعت و تجارت بلخ می گویند که این نمایشگاه ۴ روزه صنایع دستی و تولیدات داخلی به نام امل بلد با حمایت مالی سازمان جهانی کار در این ولایت دایر شده است.

معاون استاندار استان در جلسه افتتاحیه این نمایشگاه گفت: با روی کار آمدن دولت موقت زمینه سرمایه گذاری مناسبی برای تمامی صنعت گران و بازرگانان فراهم شده است.

خبرهای مرتبط به این:

2000 زن در نمایشگاه تجارت زنان در کابل شرکت کردند

در عین حال، مسئولان صنعت و تجارت استان اعلام کردند: در راستای حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری در کشور، نزدیک به 90 شرکت بزرگ و کوچک محصولات خود را به نمایش گذاشتند و بیشتر غرفه ها شامل بانوان به صنایع دستی اختصاص دارد.

 

Leave a reply