برای هزاران نفر در قندهار شغل ایجاد شده است

0
85

برای هزاران نفر در قندهار شغل ایجاد شده است

مسوولان ریاست شاروالی قندهار می گویند که در پروژه های تطبیق شده از سوی شاروالی در این ولایت برای 8 هزار نفر شغل فراهم شده است.

سخنگوی شاروالی قندهار می گوید که برای کاهش بیکاری حدود 8 هزار نفر را با هماهنگی ادارات کمک رسان استخدام کرده اند.

بر اساس اطلاعات، مدت کوتاهی است که در مناطق و محلات مختلف شهر زمینه کار این افراد پرمشغله فراهم شده است.

گفتنی است به این افراد شاغل در ازای کار از سوی سازمان های امدادی پول یا اقلام غذایی داده می شود.

 

(2024 / 2 / 6   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان ریاست شاروالی قندهار می گویند که در پروژه های تطبیق شده از سوی شاروالی در این ولایت برای 8 هزار نفر شغل فراهم شده است.

سخنگوی شاروالی قندهار می گوید که برای کاهش بیکاری حدود 8 هزار نفر را با هماهنگی ادارات کمک رسان استخدام کرده اند.

بر اساس اطلاعات، مدت کوتاهی است که در مناطق و محلات مختلف شهر زمینه کار این افراد پرمشغله فراهم شده است.

خبرهای مرتبط به این:

58 پروژه در نورستان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است

گفتنی است به این افراد شاغل در ازای کار از سوی سازمان های امدادی پول یا اقلام غذایی داده می شود.

Leave a reply