برداشت نیشکر امسال در ننگرهار 89 هزار تن تخمین زده شده است

0
25

برداشت نیشکر امسال در ننگرهار 89 هزار تن تخمین زده شده است

رییس زراعت ننگرهار می گوید که در سال جاری در سطح 1953 هکتار از اراضی این ولایت نیشکر کاشته شده است که محصول آن 89 هزار متریک تُن تخمین زده شده است.

به گفته مقامات این ولایت، 144 آسیاب در ننگرهار فعال هستند.

بر اساس برآوردها، در سال جاری ننگرهار حدود پنج هزار متریک تُن آرد تولید و به بازارهای کشور عرضه خواهد کرد.

 

(2023 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

رییس زراعت ننگرهار می گوید که در سال جاری در سطح 1953 هکتار از اراضی این ولایت نیشکر کاشته شده است که محصول آن 89 هزار متریک تُن تخمین زده شده است.

به گفته مقامات این ولایت، 144 آسیاب در ننگرهار فعال هستند.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت زراعت: امسال برداشت زعفران بیش از 23 تن خواهد بود

بر اساس برآوردها، در سال جاری ننگرهار حدود پنج هزار متریک تُن آرد تولید و به بازارهای کشور عرضه خواهد کرد.

Leave a reply