آلمان: بسیاری از متقاضیان جدید پناهندگی در سال روان در آلمان افغان اند

تلویزیون باغی: شمار تقاضا های پناهندگی در سال روان در آلمان بار دیگر افزایش یافته است. بسیاری از متقاضیان پناهندگی از افغانستان آمده‌اند.

چنانچه ارقام جدید اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی (بامف) نشان می دهد، این اداره تا پایان ماه سپتمبر سال جاری ۱۰۰ هزار و ۲۷۸ تقاضانامه را ثبت کرده است.

به‌خصوص شمار متقاضیان از افغانستان افزایش یافته است. اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی تا پایان ماه سپتمبر ۱۵ هزار و ۴۵ تقاضای پناهندگی مهاجران افغان را با افزایش ۱۳۸ درصدی در مقایسه با سال قبل ثبت کرده است.

افزایش جمعی تقاضا های پناهندگی ۳۵،۲ درصد در مقایسه با سال قبل است که  شدیداً متأثر از پاندمی کرونا، بسته بودن مرز ها و متوقف بودن وسیع پرواز های هوایی بوده است. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، میزان تقاضا های پناهندگی در آلمان همواره کاهش می یافت.

در میان تقاضانامه های پناهندگی، حدود ۱۹،۵ درصد آن متعلق به کودکانی است که در آلمان به دنیا آمده و کمتر از یک سال عمر دارند.

بر اساس گزارش اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی از ماه جنوری تا سپتمبر امسال جمعاً ۱۳۱ هزار و ۷۳۲ تقاضای پناهندگی را با افزایش ۵۲،۹ درصد به دست آورده است.