1000 افغان از امارات به کانادا منتقل می شوند

0
62

1000 افغان از امارات به کانادا منتقل می شوند

در بیانیه ای که اواخر شب گذشته از سوی دولت کانادا منتشر شد، به گفته شان فریزر، وزیر امور مهاجرین و شهروندی، آنها در ازای این توافق قول داده اند که 1000 افغان که پس از سقوط افغانستان، به ایالات متحده عربی فرستاده شوند.

آنها به کانادا نقل مکان کردند و در آنجا ماندند. پس از به قدرت رسیدن مجدد ا.ا.، کانادا از پذیرش 40000 افغان از طریق تخلیه و راه های بشردوستانه به کشورشان خبر داد. بر اساس اطلاعات وزارت مهاجرت کانادا، تاکنون 32 هزار افغان به این کشور رسیده اند.

 

(2023 / 5 / 27  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

کانادا اعلام کرده است که با امارات متحده عربی برای تسهیل حمل و نقل امن پناهجویان افغان به توافق رسیده است.

در بیانیه ای که اواخر شب گذشته از سوی دولت کانادا منتشر شد، به گفته شان فریزر، وزیر امور مهاجرین و شهروندی، آنها در ازای این توافق قول داده اند که 1000 افغان که پس از سقوط افغانستان، به ایالات متحده عربی فرستاده شوند.

خبرهای مرتبط به این:

اعضای سنای امریکا: ۷۵ درصد افرادی که از افغانستان منتقل شدند واجد شرایط نبودند

آنها به کانادا نقل مکان کردند و در آنجا ماندند. پس از به قدرت رسیدن مجدد ا.ا.، کانادا از پذیرش 40000 افغان از طریق تخلیه و راه های بشردوستانه به کشورشان خبر داد. بر اساس اطلاعات وزارت مهاجرت کانادا، تاکنون 32 هزار افغان به این کشور رسیده اند.

Leave a reply