اوچا: 449.9 میلیون دلار برای کمک به نیازمندان افغان مورد نیاز است

0
101

اوچا: 449.9 میلیون دلار برای کمک به نیازمندان افغان مورد نیاز است

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، برای ارائه خدمات اولیه صحی به 15.6 میلیون نفر در افغانستان به 449.9 میلیون دالر در سال 2023 نیاز است.

اوچا با بیان اینکه بسیاری از مشکلات باعث افزایش نیازها در حوزه صحی در افغانستان شده است، گفت: اگر در زمینه خدمات صحی نجات دهنده سرمایه گذاری نشود، مرگ و میر و بیماری در میان آسیب پذیرترین افراد در این کشور افزایش می یابد.

 

(2023 / 5 /  26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، برای ارائه خدمات اولیه صحی به 15.6 میلیون نفر در افغانستان به 449.9 میلیون دالر در سال 2023 نیاز است.

خبرهای مرتبط به این:

اوچا: 170 میلیون دالر برای کمک های بشردوستانه به افغان ها مورد نیاز است

اوچا با بیان اینکه بسیاری از مشکلات باعث افزایش نیازها در حوزه صحی در افغانستان شده است، گفت: اگر در زمینه خدمات صحی نجات دهنده سرمایه گذاری نشود، مرگ و میر و بیماری در میان آسیب پذیرترین افراد در این کشور افزایش می یابد.

Leave a reply