زرداری: ثبات در افغانستان برای تجارت و ترانزیت مهم است

0
95

زرداری: ثبات در افغانستان برای تجارت و ترانزیت مهم است

بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در مجلس اعلای این کشور گفت که با مقامات دولت موقت افغانستان در مورد موضوع گروه های تروریستی گفتگوهای جدی داشته است. به گفته وی، موضوع گروه های تروریستی تنها مانع میان افغانستان و پاکستان است.

زرداری همچنان ثبات در افغانستان را برای تجارت و ترانزیت منطقه ای مهم دانست و گفت که پاکستان باید برای تجارت از طریق افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.

 

(2023 / 5 / 26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در مجلس اعلای این کشور گفت که با مقامات دولت موقت افغانستان در مورد موضوع گروه های تروریستی گفتگوهای جدی داشته است. به گفته وی، موضوع گروه های تروریستی تنها مانع میان افغانستان و پاکستان است.

زرداری همچنان ثبات در افغانستان را برای تجارت و ترانزیت منطقه ای مهم دانست و گفت که پاکستان باید برای تجارت از طریق افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.

خبر های مرتبط به این:

د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزې غونډه کې پر سیمه اییز اتصال، د سیمې پر امنیت او نړیوالو سره پر تعامل باندې ټینګار شوی.

وزیر خارجه پاکستان نیز از مسدود شدن دارایی های ارزی افغانستان توسط کشورهای غربی انتقاد کرده است.

Leave a reply