وزارت تحصیلات: درس‌های حضوری‌ پوهنتون ها به‌زودی آغاز می‌شود

0
38

تلویزیون باغی: وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که براساس فیصلۀ رهبری این وزارت، قرار است به‌زودی درس‌های حضوری در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور آغاز شود.

در اعلامیۀ وزارت تحصیلات عالی آمده است که این وزارت بر چه‌گونه‌گی آغاز درس‌های حضوری در دانشگاه‌های کشور کار می‌کند.

Leave a reply