برنامه جهانی غذا از مردم فقیر افغانستان درخواست کمک کرده است

0
73

برنامه جهانی غذا از مردم فقیر افغانستان درخواست کمک کرده است

در بیانیه ای که دیروز توسط دفتر سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد، WFP این کمک را درخواست کرد. این اداره گفت که خانواده ها در افغانستان با مشکلات مستمر از جمله افزایش گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.

بر اساس اطلاعات این اداره، نزدیک به 20 میلیون افغانی نمی دانند که ربع بعدی غذای خود را چگونه تامین می کنند و 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی هستند.

 

(2023 / 3 / 18  تاریخ  تلویزیون باغی)

راپور 

برنامه جهانی غذا می گوید که برای کمک های بشردوستانه به حدود 13 میلیون نیازمند در افغانستان در ماه آوریل آینده به 93 میلیون دالر فوری و 800 میلیون دالر در شش ماه آینده نیاز دارد.

در بیانیه ای که دیروز توسط دفتر سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد، WFP این کمک را درخواست کرد. این اداره گفت که خانواده ها در افغانستان با مشکلات مستمر از جمله افزایش گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت بازرگانی می گوید که در ماه رمضان امسال قیمت مواد غذایی را کنترل و کاهش خواهد داد

بر اساس اطلاعات این اداره، نزدیک به 20 میلیون افغانی نمی دانند که ربع بعدی غذای خود را چگونه تامین می کنند و 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی هستند.

Leave a reply