زمین لرزه ای بامداد امروز در استان های شمال شرق کشور به وقوع پیوست

زمین لرزه ای بامداد امروز در استان های شمال شرق کشور به وقوع پیوست

خبرنگاران محلی ولایت بغلان می گویند که در ساعت 4:31 یک زمین لرزه شدید بسیاری از مردم را از خواب بیدار کرد. تاکنون از خسارات این زمین لرزه اطلاعی داده نشده است.

از سوی دیگر منابع بین المللی رصد زلزله مرکز این زمین لرزه را در شش کیلومتری ولسوالی فرخار ولایت تخار گزارش کرده اند. سازمان لرزه نگاری ایالات متحده شدت این زمین لرزه را 4.9 درجه اعلام کرد.

 

(2023 / 3 / 18    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

زلزله نسبتا شدیدی بامداد امروز در برخی استان های شمال شرق کشور به وقوع پیوسته اما از خسارات آن اطلاعی داده نشده است.

خبرنگاران محلی ولایت بغلان می گویند که در ساعت 4:31 یک زمین لرزه شدید بسیاری از مردم را از خواب بیدار کرد. تاکنون از خسارات این زمین لرزه اطلاعی داده نشده است.

از سوی دیگر منابع بین المللی رصد زلزله مرکز این زمین لرزه را در شش کیلومتری ولسوالی فرخار ولایت تخار گزارش کرده اند. سازمان لرزه نگاری ایالات متحده شدت این زمین لرزه را 4.9 درجه اعلام کرد.

خبرهای مرتبط به این:

تعداد کشته شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه به 4 هزار نفر رسید

همچنین این زمین لرزه در بدخشان، کندز، بغلان، سمنگر، بلخ، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل و برخی مناطق دیگر احساس شده است.