دولت موقت افغانستان از تمدید ماموریت یوناما استقبال کرد

دولت موقت افغانستان از تمدید ماموریت یوناما استقبال کرد

در این نشست دو قطعنامه تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر و ایجاد یک گروه نظارتی برای ارائه توصیه هایی به جامعه جهانی برای یک استراتژی واحد در رابطه با افغانستان به تصویب رسید.

در این دیدار نمایندگان آمریکا، چین، بریتانیای کبیر و برخی دیگر از کشورها بر رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند و بر اهمیت ثبات در این کشور نیز تاکید کردند.

 

(2023 / 3 / 18  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

دولت موقت از تمدید ماموریت دفتر کمک سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان قدردانی می کند و آن را به نفع کشور می داند. به گفته سخنگوی دولت موقت، فعالیت نماینده سازمان ملل متحد برای تقویت روابط دیپلماتیک افغانستان با جهان مفید است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه ماموریت یوناما در افغانستان را با 15 رای موافق تمدید کرد.

در این نشست دو قطعنامه تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر و ایجاد یک گروه نظارتی برای ارائه توصیه هایی به جامعه جهانی برای یک استراتژی واحد در رابطه با افغانستان به تصویب رسید.

در این دیدار نمایندگان آمریکا، چین، بریتانیای کبیر و برخی دیگر از کشورها بر رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند و بر اهمیت ثبات در این کشور نیز تاکید کردند.

خبرهای مرتبط به این:

د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې روانه میاشت د یوناما ماموریت تمدیدوي.

نماینده امارات متحده عربی می گوید که ادامه ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان پیام روشنی دارد که دختران و زنان افغان فراموش نشده اند.