اتاق تجارت مشترک بین افغانستان و ایران در حال ایجاد است

اتاق تجارت مشترک بین افغانستان و ایران در حال ایجاد است

بر این اساس، برخی از تجار می گویند که باید با ایجاد اتاق تجارت مشترک بین کابل و تهران، تسهیلات لازم در اختیار تاجران قرار گیرد.

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد ایجاد اتاق های تجارت مشترک میان افغانستان و سایر کشورها را به نفع اقتصاد کشور می داند. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری، افغانستان اتاق های بازرگانی مشترک با پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه دارد.

 

(2023 / 3 / 18    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که قرار است در سال 1402 هجری قمری اتاق تجارت مشترک بین افغانستان و ایران ایجاد شود.

خان جان الکوزی یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق هدف از ایجاد این اتاق مشترک را افزایش سرمایه گذاری بین دو کشور و حل چالش های تجاری می داند.

بر این اساس، برخی از تجار می گویند که باید با ایجاد اتاق تجارت مشترک بین کابل و تهران، تسهیلات لازم در اختیار تاجران قرار گیرد.

خبرهای مرتبط به این:

شورای امنیت ماموریت یوناما در افغانستان را در ماه جاری تمدید می کند

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد ایجاد اتاق های تجارت مشترک میان افغانستان و سایر کشورها را به نفع اقتصاد کشور می داند. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری، افغانستان اتاق های بازرگانی مشترک با پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه دارد.