در پکتیکا به 22 هزار کودک آموزش داده شده است

در پکتیکا به 22 هزار کودک آموزش داده شده است

مسوولان اداره معارف این ولایت نیز از آن استقبال می کنند و می گویند در صورت وجود امکانات در مناطق محروم مکتب می سازند.

این درخواست ها در حالی مطرح می شود که دولت موقت درب مکاتب و پوهنتون های دخترانه بالای ششم ابتدایی را تا دستور دوم بسته است و با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید هنوز مشخص نیست این درب ها خواهد بود یا خیر.

 

(2023 / 3 / 18  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

با ایجاد نزدیک به 700 کلاس درس توسط کمیته سوئد برای افغانستان در 15 ولسوالی ولایت پکتیکا، به بیش از 22000 کودک آموزش داده شده است که 14000 آنها دختر هستند.

برخی از دانش آموزان و خانواده هایشان از برپایی این کلاس ها خوشحال هستند اما درخواست می کنند مکاتب ای دائمی برای آنها ساخته شود. معلم این کلاس ها می گوید که مردم منطقه علاقه زیادی به ثبت نام دختران خود در کلاس ها دارند اما ظرفیت پذیرش آنها را ندارند.

مسوولان اداره معارف این ولایت نیز از آن استقبال می کنند و می گویند در صورت وجود امکانات در مناطق محروم مکتب می سازند.

خبرهای مرتبط به این:

 با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، دانش آموزان دختر خواستار افتتاح مکاتب هستند

این درخواست ها در حالی مطرح می شود که دولت موقت درب مکاتب و پوهنتون های دخترانه بالای ششم ابتدایی را تا دستور دوم بسته است و با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید هنوز مشخص نیست این درب ها خواهد بود یا خیر.