یونیسف: تعداد زنانی که از سوء تغذیه رنج می برند افزایش یافته است

0
24

یونیسف: تعداد زنانی که از سوء تغذیه رنج می برند افزایش یافته است

یونیسف در گزارش خود که امروز منتشر شد، گفته است که این زنان در 12 کشور جهان از جمله افغانستان زندگی می کنند.

سایر کشورهای ذکر شده عبارتند از بورکینافاسو، چاد، اتیوپی، کنیا، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سودان و یمن.

بر اساس این گزارش، تعداد زنان مبتلا به سوء تغذیه از 5.5 میلیون نفر به 6.9 میلیون نفر افزایش یافته است.

 

(2023 / 3 / 7   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف می گوید از سال 2020، تعداد زنان باردار و شیرده مبتلا به سوءتغذیه 25 درصد افزایش یافته است.

یونیسف در گزارش خود که امروز منتشر شد، گفته است که این زنان در 12 کشور جهان از جمله افغانستان زندگی می کنند.

سایر کشورهای ذکر شده عبارتند از بورکینافاسو، چاد، اتیوپی، کنیا، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سودان و یمن.

خبرهای مرتبط به این:

اوچا: سطح سوء تغذیه در افغانستان به سطح خطرناکی رسیده است

بر اساس این گزارش، تعداد زنان مبتلا به سوء تغذیه از 5.5 میلیون نفر به 6.9 میلیون نفر افزایش یافته است.

Leave a reply