د افغانستان بانک از نمایندگان اتحادیه صرافان خواست تا تمامی فعالیت های خویش را در پرتو قوانین و مقررات این بانک انجام دهند.

0
70

د افغانستان بانک از نمایندگان اتحادیه صرافان خواست تا تمامی فعالیت های خویش را در پرتو قوانین و مقررات این بانک انجام دهند.

14 جنوري 2023

امروز جلسه ای به ریاست نوراحمد آغا معاون اول د افغانستان بانک با نمایندگان صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی تدویر ګردید.

 

در این جلسه نوراحمد آغا معاون اول د افغانستان بانک از نمایندگان اتحادیه صرافان خواست تا تمامی فعالیت های خویش را در پرتو قوانین و مقررات د افغانستان بانک انجام دهند.

 

معاون اول د افغانستان بانک با اشاره به اینکه قاچاق دالر برای تمام ملت مضر است ګفت لازم است همه از آن جلوگیری کنند، وی افزود با کسانی که در قاچاق دالر و سایر فعالیت های غیرقانونی دست دارند برخورد قانونی خواهد شد.

 

نمایندگان صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی نیز مشکلات و پشنهادات خود را با معاون اول د افغانستان بانک در میان گذاشتند که در این پیشنهادات تدویر سمینار برای صرافان در زمینه طرزالعمل جدید د افغانستان بانک برای صرافان و یک سلسله موارد دیګر شامل بودند.

اړوند موضوعات

د افغانستان بانک سرپرست نن ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړې استازې سره وکتل.

 

 

نمایندګان صرافان و عرضه کنندګان خدمات پولی تعهد دادند که تمام فعالیت های خود را در پرتو قوانین و مقررات د افغانستان بانک و در جهت ایجاد سهولت های لازم برای مردم انجام خواهند داد.

Leave a reply