پوتین خواستار تشکیل دولت ائتلافی در افغانستان شد

پوتین خواستار تشکیل دولت ائتلافی در افغانستان شد

پوتین گفت که معتقد است که نیاز جدی به هماهنگی و همکاری کشورهای عضو موافقتنامه جامع امنیت در تمام زمینه های مرتبط با افغانستان وجود دارد که می تواند کمک قابل توجهی به از بین بردن خطر تروریسم از افغانستان داشته باشد. این اظهارات رئیس جمهور روسیه در شرایطی است که حکومت ا.ا. آن را توتالیتر می خواند و همچنین اطمینان می دهد که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کسی نخواهد شد.

 

(2022 / 11 / 24    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان اولویت مسکو و همه کشورهای منطقه است.

پوتین دیروز در نشست سران توافقنامه جامع امنیتی گفت که باید از تشکیل یک دولت ائتلافی در افغانستان متشکل از نمایندگان تمام اقوام افغانستان در سطوح مناسب اطمینان حاصل شود.

وی همچنین از تهدید تروریسم از سوی افغانستان برای کشورهای عضو توافقنامه جامع امنیتی ابراز نگرانی کرد و گفت که باید برای جلوگیری از آن تلاش های مشترک صورت گیرد.

پوتین گفت که معتقد است که نیاز جدی به هماهنگی و همکاری کشورهای عضو موافقتنامه جامع امنیت در تمام زمینه های مرتبط با افغانستان وجود دارد که می تواند کمک قابل توجهی به از بین بردن خطر تروریسم از افغانستان داشته باشد.

این اظهارات رئیس جمهور روسیه در شرایطی است که حکومت ا.ا. آن را توتالیتر می خواند و همچنین اطمینان می دهد که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کسی نخواهد شد.