حکومت پاکستان در سمت‌های فرماندهی اردو و ستاد نیروهای مسلح خود افراد تازه‌ای را گماشته است

حکومت پاکستان در سمت‌های فرماندهی اردو و ستاد نیروهای مسلح خود افراد تازه‌ای را گماشته است 

حکومت پاکستان اعلام کرده که جنرال عاصم منیر به عنوان فرمانده اردو و جنرال سحر شمشاد به عنوان رییس ستاد نیروهای مسلح این کشور گماشته شده‌اند.
جنرال عاصم منیر، قبل از این به عنوان رییس سازمان استخبارات پاکستان یا آی‌ای‌آی کرده است.
گماشته شدن افراد جدید در بخش‌های نظامی پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت سیاسی این کشور به وخامت گراییده است.

 

(2022 / 11 / 24    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

حکومت پاکستان در سمت‌های فرماندهی اردو و ستاد نیروهای مسلح خود افراد تازه‌ای را گماشته است

حکومت پاکستان اعلام کرده که جنرال عاصم منیر به عنوان فرمانده اردو و جنرال سحر شمشاد به عنوان رییس ستاد نیروهای مسلح این کشور گماشته شده‌اند.

افغانستان کې هوايي بریدونه؛ د پاکستان پوځ ویلي چې یاد بریدونه پر TTP  د وروستیو بریدونه پۀ ځواب کې کړي 

جنرال عاصم منیر، قبل از این به عنوان رییس سازمان استخبارات پاکستان یا آی‌ای‌آی کرده است.
گماشته شدن افراد جدید در بخش‌های نظامی پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت سیاسی این کشور به وخامت گراییده است.