یک زن و یک مرد در تخار به اتهام رابطۀ نامشروع بازداشت شدند

0
87

یک زن و یک مرد در تخار به اتهام رابطۀ نامشروع بازداشت شدند

سخنگوی فرماندهی امنیۀ تخار می‌افزاید که این زن و مرد به داشتن رابطۀ نامشروع اعتراف کرده‌اند و هم‌اکنون زیر نظارت قرار دارند.

گفتنی‌ست که پیش از این نیز شماری از مردان و زنان در شماری از ولایت‌ها به اتهام رابطۀ نامشروع از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت یا هم از سوی نزدیکان‌شان کشته شده‌اند.

 

(2022 / 8 / 31   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

عبدالمبین صافی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ تخار، به ذیانه ها گفتند که یک زن و یک مرد را به اتهام فرار از خانه و رابطۀ نامشروع بازداشت کرده‌‌اند.

به گفتۀ آقای صافی، این دو تن صبح امروز از منطقۀ «آق‌مسجد» شهر تالقان، مرکز تخار بازداشت شده‌اند.

سخنگوی فرماندهی امنیۀ تخار می‌افزاید که این زن و مرد به داشتن رابطۀ نامشروع اعتراف کرده‌اند و هم‌اکنون زیر نظارت قرار دارند.

گفتنی‌ست که پیش از این نیز شماری از مردان و زنان در شماری از ولایت‌ها به اتهام رابطۀ نامشروع از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت یا هم از سوی نزدیکان‌شان کشته شده‌اند.

پیش از این نیز در برخی ولایات افغانستان مواردی به ثبت رسیده است که مقامات پس از تکرار موارد مشابه، متهمان را سنگسار کرده و یا تا هم به ” دوره” زده اند. مقام های محلی ولایت تخار هنوز نگفته اند که این زن و مرد مجرد هستند یا ازدواج کرده اند.

Leave a reply