نیویارک پوست:  خروج آمریکا از افغانستان مایه شرمساری همیشگی این کشور بود

0
75

نیویارک پوست:  خروج آمریکا از افغانستان مایه شرمساری همیشگی این کشور بود 

این منبع همچنین می گوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سال گذشته بارها در مورد افغانستان دروغ گفته است و همچنان تلاش می کند موضوع خروج از افغانستان را کم اهمیت جلوه دهد تا خود را موفق نشان دهد.

 

(2022 / 8 / 14  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

خروج امریکا از افغانستان مایه شرمساری همیشگی این کشور است. نیویارک پست می نویسد که دولت آمریکا میلیاردها دالر در مالیات شهروندان آمریکایی در افغانستان برای ساختن این کشور، ایجاد یک سیستم دموکراتیک و مبارزه با مواد مخدر سرمایه گذاری کرده است.

این منبع می گوید که هیچ یک از این اهداف ایالات متحده محقق نشد، بلکه آنها افغانستان را ترک کردند که مایه شرمساری همیشگی واشنگتن خواهد بود و هرگز نمی توانند آن را توضیح دهند.

این منبع همچنین می گوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سال گذشته بارها در مورد افغانستان دروغ گفته است و همچنان تلاش می کند موضوع خروج از افغانستان را کم اهمیت جلوه دهد تا خود را موفق نشان دهد.

موارد زیربط: 

دفاع قصر سفید از خروج سربازان امریکایی از افغانستان برای بار دیگر

قابل یاد آوری ست که پیش از این مقام های ارشد اسبق امریکا خروج نیروهای امریکایی را تقبیح نموده و بایدن باعث شرمیندګی امریکا در جهان خوانده بود.

 

Leave a reply