په افغانستان طالبانو قبضه نه ده کړې: د کابل پخواني ګورنر بیان

0
56

باغي ټي وی رپورټ
د پاک افغان د ځوانانو ټولنې د سیوري لاندې تابیا شوي په پایه تخت اسلام آباد کښې د پاکستان او د افغانستان مشرانو او ځوانانو ترمینځ د افغانستان د بیا جوړولو په موضوع راجوړه شوې غونډه کښې چې کله یو ترجمان د پښتو ژبې ترجمه غلطه وکړه نو یو افغان سیاستدان ورله ښه ځواب ورکړې.

په دې غونډه کښې د کابل پخواني ګورنر احمدالله خپله وینا کوله ، دوی اوویل چې نن صبا په افغانستان کښې طالبانو راغلي، ددې پښتو تقریر وینا په اردو کښې ترجمان غلطه وکړه او ویل چې په افغانستان طالبانو قبضه کړې.
احمدالله علیزیی ورله ځواب ورکړو چې طالبانو قبضه نه ده کړې، خپل وطن ی دې راغلي دي، قبضه هغه ته وایی چې د بل ملک واله راشي.

https://twitter.com/Shahid_Khan_Blo/status/1438489278540128259

Leave a reply