نشر تصاویر زنده‌جان‌ها در تابلوهای تبلیغاتی در هرات از سوی طالبان ممنوع شد

تلویزیون باغی: طالبان در ادامه وضع محدودیت‌ها، چاب و نصب تصاویر زنده‌جان‌ها را در تابلوها و بلبوردهای تبلیغاتی ممنوع کرده اند. اداره شهرداری هرات با نشر مکتوبی عنوانی چاپخانه‌ها این ممنوعیت را تائید کرده است.

مسئولان شماری از چاپخانه‌های شهر هرات می‌گویند اخیراً به آنها دستور داده شده تا از چاپ عکس‌های موجودات ذیروح یا زنده‌جان در بلبوردهای تبلیغاتی و نشریه‌ها خودداری کنند.

در مکتوبی که به تازگی از سوی اداره شاروالی طالبان در هرات به اداره اطلاعات و فرهنگ ارسال شده، آمده است که اداره استخبارات خواهان جلوگیری از چاپ و نصب تصاویر “ذیروح یا زنده جان” در بلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر گردیده و از این ناحیه انتقاد کرده است.

همچنان در مکتوب دیگری که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان به اداره شاورالی هرات ارسال شده، چاپ عکس در ماهنامه نشراتی اداره شاروالی نیز منع اعلام شده است.

شماری از مسئولان چاپخانه‌های شهر هرات تایید می‌کنند که اخیراً اداره‌های شاروالی و اطلاعات و فرهنگ طالبان مانع چاپ عکس‌های زنده جان‌ها در بلبوردهای تبلیغاتی و نشریه‌های چاپی شده اند.

در جریان ماه‌های اخیر طالبان محدودیت‌های جدی را بر مردم وضع کرده اند. ممنوعیت رانندگی زنان و اجباری شدن پوشش صورت حتی برای مجریان زن تلویزیون‌ها در جمله این محدودیت‌هاست.

استفاده از تصویر مدل‌ها در سلمانی‌های هرات از سوی طالبان ممنوع شد