مجمع جهانی اقتصاد نجات اقتصاد افغانستان را نیاز فوری خواند

تلویزیون باغی: وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان در مجمع جهانی اقتصاد که در شهر داووس سویس در حال برگزاری است، مطرح شد. رهبران حکومت‌ها، نمایندگان عرصه تجارت و سازمان‌های بین‌المللی در مورد سلسله‌ای از موضوعات در این نشست بحث می‌کنند.

دو تن از سخنرانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفته اند که ضروری‌ترین نیاز افغانستان، نجات اقتصاد این کشور از فروپاشی کامل است.

اخیم شتاینر، مسئول برنامه انکشافی ملل متحد (یو ان دی پی) روز دوشنبه در اجلال داووس گفت: «ما نمی‌توانیم ۴۰ میلیون افغان را صرفاً به دلیل قاعده خشم اخلاقی تنها رها کنیم.»

طالبان ۹ ماه پیش افغانستان را تصرف کردند و خروج شتابزده نیروهای ایالات متحده منجر به سقوط نظام جمهوریت و اقتصاد این کشور شد.

به دنبال تصرف قدرت توسط طالبان، حکومت بایدن حدود ۹.۵ میلیارد دالر ذخیره بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های امریکایی را مسدود کرد.

رئیس جمهور بایدن حکمی را برای آزادسازی ۷ میلیارد دالر از پول‌های مسدود شده امضا کرد، اما تنها نیمی از این مبلغ قرار است برای کمک‌های بشری در افغانستان و نیمی دیگر برای قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتمبر اختصاص داده شود.

برخی‌ها استدلال می‌کنند که کمک به حکومت تحت تسلط طالبان در افغانستان باید به تضمین حمایت از حقوق زنان و دسترسی زنان به آموزش مشروط شود.

گرسنگی در افغانستان و شکایت مردم از روند توزیع کمک‌ها