گرسنگی در افغانستان و شکایت مردم از روند توزیع کمک‌ها

تلویزیون باغی: برنامه جهانی غذا از توزیع کمک‌های غذایی و نیازمندی‌های اولیه برای میلیون‌ها افغان در سراسر این کشور خبر داده است. اما مردم ادعا می‌کنند مقام‌های طالبان در روند توزیع کمک‌ها سهم دارند و این کمک‌ها کمتر به مستحقین می‌رسد.

با افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه غذایی جهان کمک‌های اضطراری به افراد نیازمند را شدت بخشیده است. این نهاد از توزیع کمک به ۱۷.۵ میلیون تن طی شش ماه گذشته خبر داده است.

برنامه جهانی غذا در توییتی نگاشته است که این کمک‌ها شامل مواد غذایی و نیازمندی‌های اولیه می‌باشد که در سراسر افغانستان به مردم توزیع شده است.

نزدیک به ۹ ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما حکومت طالبان ظاهراً برنامه‌ای برای سیر کردن شکم‌های خالی شهروندان ندارد. دسترخوان مردم هر روز خالی و خالی‌تر می‌شود.

نهادهای بین المللی تخمین زده اند که بیش از ۱۹ میلیون تن در افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند و برای نجات آنان نیاز به کمک‌های بیشتر بین المللی است.

بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در ماه اگست سال ۲۰۲۱، بسیاری از کشورها کمک‌های پولی شان را متوقف کردند. اما آژانس‌های سازمان ملل متحد و برنامه غذایی جهان به کمک به مردم ادامه می‌دهند.

ملل متحد از تشدید گرسنگی در افغانستان هشدار داد