تشکیل ریاست عمومی جوامع دینی و تخصص توسط طالبان

تلویزیون باغی: مولوی عبدالباقی حقانی؛ سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در مراسم افتتاح تعمیر ریاست عمومی جوامع دینی و تخصص گفت که «به‌زودی این ریاست فعالیت‌اش را در بخش ارزیابی اسناد عالمان دینی… آغاز می‌کند.»

مولوی عبدالبالقی حقانی؛ سرپرست وزارت تحصیلات طالبان، امروز پنج‌شنبه (۲۹ ثور) در مراسم افتتاح تعمیر عمومی جوامع دینی و تخصص از آغاز فعالیت این ریاست خبر داد.

وزیر تحصیلات طالبان افزوده‌است که «در پنج بخش تخصصات: تفسیر، حدیث، دعوت، فقه و قضا و بانکداری و اقتصاد اسلامی از استادان امتحان اخذ شده‌است».

این در حالی است که قبلا نیز مولوی عبدالباقی حقانی در یک نشست آنلاین با نمایندگان دانشگا‌ه‌ها از آغاز ارزیابی اسناد عالمان دینی خبر داده و گفته‌بود که در آینده‌ نزدیک روند ارزیابی اسناد عالمان دینی آغاز خواهد شد.

وی اطمینان داده‌بود که این روند با شفافیت کامل به‌پیش خواهد رفت.

طالبان قصد دارند هزاران مدرسه دینی را در سراسر کشور تاسیس کنند؛ طرحی که نگرانی‌ها درباره رشد افراط‌گرایی و تکثیر نسخه «مدرسه حقانیه» پاکستان در داخل کشور را به شدت افزایش داده‌است.

مدرسه حقانیه همان جایی است که اکثر رهبران و اعضای طالبان در آن‌جا آموزش دیده‌اند.

این در شرایطی است که مکاتب به روی دختران بالای صنف ششم همچنان بسته‌است و دختران دانشجو نیز مجبور اند جدا از پسران درس بخوانند، چادر سیاه بپوشند و در زمان حضور در دانشگاه سر تا پای خود را بپوشانند.

طالبان از دانشگاه‌های دولتی خواسته است تا استادان مفسد و مخرب را به این اداره معرفی کنند