قراردادی با یک شرکت خصوصی در زمینه تولید برق منعقد شد

0
173

قراردادی با یک شرکت خصوصی در زمینه تولید برق منعقد شد

وزیر آب و نیرو با رئیس شرکت بازرگانی فرآوری و استخراج معادن اوفی بهرام قرارداد همکاری سرمایه گذاری مشترک در ساخت نیروگاه زغال سنگ 72 مگاواتی امضا کرد.

این تفاهم نامه به منظور همکاری و هماهنگی مشترک بین دو طرف برای یکپارچگی امور سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به شروع امور عملی پروژه مذکور به امضا رسید.

 

(2023 / 4 / 15  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

وزارت آب و انرژی می گوید که در ساخت نیروگاه 72 مگاواتی از منابع زغال سنگ، قرارداد همکاری بین این وزارت و شرکت عوفی بهرام منعقد شد.

وزیر آب و نیرو با رئیس شرکت بازرگانی فرآوری و استخراج معادن اوفی بهرام قرارداد همکاری سرمایه گذاری مشترک در ساخت نیروگاه زغال سنگ 72 مگاواتی امضا کرد.

خبرهای مرتبط به این:

چین می خواهد در افغانستان برای تولید برق از زغال سنگ سرمایه گذاری کند

شرکتی به نام OGIL در زمینه تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری می کند

این تفاهم نامه به منظور همکاری و هماهنگی مشترک بین دو طرف برای یکپارچگی امور سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به شروع امور عملی پروژه مذکور به امضا رسید.

Leave a reply