افراد طالبان بر سر جمع آوری خمس معادن طلا در بدخشان درگیر شدند

تلویزیون باغی: منابع مردمی از ولسوالی راغستان ولایت بدخشان می گویند که افراد طالبان برای جمع آوری خمس طلای معادن در این ولسوالی با یکدیگر به اختلاف خورده و وارد درگیری شده اند.

این منابع می گویند که بعد از درگیری به تعداد ۱۰ تن از افراد طالبان توسط افراد دیگر این گروه خلع سلاح شده اند.

مطابق به گفته های منابع، طالبان موی این افراد را تراشیده اند، سلاح های آن ها را گرفتند و از صفوف خود نیز خارج کرده اند.

ولسوالی راغستان ولایت بدخشان دارای منابع سرشار طلا می باشد که تقریبا در حدود صدها کارگاه طلاکاری در این ولسوالی با تعداد زیادی از کارگران وجود دارد.

طالبان همواره میلیاردها افغانی از عواید منابع این معادن طلا در بدخشان بدست آورده اند اما این اولین بار است که بر سر جمع آوری عواید این منابع با یکدیگر به اختلاف خورده و وارد درگیری شده اند.

تعیین نماینده زن برای بدخشان از سوی طالبان