ازبیکستان مرز زمینی خود با افغانستان را بسته کرد

0
78

تلویزیون باغی. ازبکستان اعلام کرد به دلیل نگرانی‌های امنیتی، مرز زمینی خود با افغانستان در منطقه ترمذ را بسته است

وزارت خارجه ازبکستان می‌گوید هیچ گذرگاه زمینی میان دو کشور وجود ندارد و در آینده نزدیک هم باز نمی‌شود.

کشورهای آسیای میانه نگرانند که عناصر افراطی به نام پناهجو از مرز عبور کنند.

Leave a reply