واکنش خلیلزاد به اظهارات غنی: اگر او از جان خود می‌ترسید باید از امریکا کمک می‌خواست

تلویزیون باغی: زلمی خلیلزاد؛ نماینده پیشین ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به اظهارات تازه اشرف‌غنی گفته‌است که اگر او از جان خودمی‌ترسید باید از امریکا کمک می‌خواست که چنین نکرد. رییس جمهوری فراری گفته که تیم امنیتی او قادر به دفاع نبود، محب ترسیده بودو فرارش نتیجه اعتماد (بی‌مورد) به امریکا بود.

رییس جمهوری فراری به تازگی در گفتگویی در مورد دلیل فرارش از کشور گفته‌است که تیم محافظتی او در ارگ دیگر نمی‌توانست امنیتاو را تامین کند و پس از این تصمیم به ترک کشور گرفت.

خلیلزاد؛ نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به این اظهارات به بی بی سی گفته‌است: «پس او (اشرف‌غنی) باید از ما (امریکا) کمک می‌خواست، اگر ترس واقعی و به‌جا داشت و شاید این به طور مطلوب در نظر گرفته می‌شد؛ اما او چنین کمکینخواست

آقای خلیلزاد در پاسخ به این‌ پرسش که آیا چنین اتفاقی، ناکامی اطلاعاتی امریکا را نشان می‌دهد، گفته‌است: «پیش از همه، اینناکامی مربوط به رهبری افغانستان می‌شود. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که رییس‌ جمهور غنی فرار می‌کندبله، این یکی را پیش‌بینی نکردهبودیم

آقای خلیلزاد تاکید می‌کند که توافق شده‌بود که طالبان در پانزدهم آگوست وارد کابل نمی‌شوند و قدرت در یک «لویه جرگه» به طورمسالمت‌آمیز منتقل می‌شود.

او همچنین گفته‌است که آقای غنی بیش‌تر روی ماندن در قدرت تمرکز داشت.

اشرف غنی: اعتماد به امریکا عامل سقوط افغانستان بود