حمله یک پلنگ برفی بر ده‌ها گوسفند در بدخشان

تلویزیون باغی: منابع محلی در ولسوالی زیباک بدخشان می‌گویند که در حمله یک پلنگ برفی بر مواشی ساکنان یک روستا چندین رأس گوسفند تلفشده‌است.

به گزارش باختر، این اتفاق شب گذشته (چهارشنبه، ۸ جدی) رخ داده‌است.

گفته شده که ساکنان محلی، پلنگ مهاجم را به دام انداخته‌بودند؛ اما طالبان پس از آگاهی به ساحه رفتند وپلنگ برفی را سالم دوباره بهطبیعت بازگرداندند.

منابع محلی گفته‌اند که پلنگ نایاب برفی بیش از ۴۰ تا ۵۰ رأس مواشی را تلف کرده‌است.

پیش از این نیز در رویدادهای مشابه، مواشی ساکنان بدخشان طعمه پلنگ شده‌است.

در کوهپایه‌های بدخشان ده‌ها نوع گونه جانوری کم‌یاب آسیا و جهان زندگی می‌کنند که پلنگ برفی یکی از آن‌هاست. گفته می‌شود درسال‌های اخیر به دلیل شکار‌های غیرقانونی و درگیری‌های نظامی ناشی از ده‌ها سال جنگ، بسیاری از این جانوران نابود شده یا بهکشورهای دیگر گریخته‌اند.