به‌دلیل خطر حمله هراس افگنانه‌ی شاخه‌ی خراسان داعش، به فرودگاه کابل نزدیک نشوند

0
68

تلویزیون باغی: سفارت امریکا در کابل از شهروندان این کشور خواسته به‌دلیل خطر حمله هراس افگنانه‌ی شاخه‌ی خراسان داعش، به فرودگاه کابل نزدیک نشوند و افراد حاضر در محل نیز آنجا را ترک کنند.

از سویی بریتانیا و استرالیا نیز از شهروندان خود و کسانی که ویزای این کشورها را دارند خواستند فرودگاه کابل را ترک کنند و تا اطلاع بعدی به مکانی امن بروند.

با وجود هشدارهای جدی امریکا، بریتانیا و استرالیا، هرج و مرج در فرودگاه کابل همچنان ادامه دارند و هزاران نفر برای بیرون شدن از افغانستان، در دروازه‌های ورودی فرودگاه کابل هجوم آورده اند.

Leave a reply