55 مرکز صحی غیراستاندارد در هلمند تعطیل شده است

0
39

55 مرکز صحی غیراستاندارد در هلمند تعطیل شده است

مسوولان ریاست صحت عامه ولایت هلمند از بسته شدن ۵۵ مرکز صحی در ولسوالی نوزد این ولایت خبر می دهند.

مسوولان ریاست صحت این ولایت می گویند که مراکز صحی در ولسوالی نواد این ولایت تحت نظارت قرار گرفته و در نتیجه 22 داروخانه، 11 مرکز صحی خصوصی، 6 کلینیک دندانپزشکی، 9 کلینیک ماما و 7 لابراتوار غیر استاندارد ارائه شده است.

تحویل بسته است مسوولان ریاست صحت عامه ولایت هلمند همچنان گفته اند که روند نظارت را در سایر ولسوالی ها نیز آغاز خواهند کرد.

 

(2024 / 2 / 25   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان ریاست صحت عامه ولایت هلمند از بسته شدن ۵۵ مرکز صحی در ولسوالی نوزد این ولایت خبر می دهند.

مسوولان ریاست صحت این ولایت می گویند که مراکز صحی در ولسوالی نواد این ولایت تحت نظارت قرار گرفته و در نتیجه 22 داروخانه، 11 مرکز صحی خصوصی، 6 کلینیک دندانپزشکی، 9 کلینیک ماما و 7 لابراتوار غیر استاندارد ارائه شده است.

خبرهای مرتبط به این:

10 مرکز صحی در فراه ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت

تحویل بسته است مسوولان ریاست صحت عامه ولایت هلمند همچنان گفته اند که روند نظارت را در سایر ولسوالی ها نیز آغاز خواهند کرد.

Leave a reply