زمستان امسال ۲۸۶ هزار نفر در کشور به بیماری های تنفسی مبتلا شدند

0
36

زمستان امسال ۲۸۶ هزار نفر در کشور به بیماری های تنفسی مبتلا شدند

این سازمان اعلام کرد: 668 نفر بر اثر آن جان خود را از دست داده اند که بیش از 63 درصد از بیماران را کودکان زیر پنج سال تشکیل می دهند و تقریبا 50 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.

در عین حال، وزارت صحت عامه گفت که اخیراً تعداد بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی افزایش یافته است و در سال 2023 بیش از 2.9 میلیون بیمار تنفسی در این وزارت ثبت شده است.

 

(2024 / 2 / 25   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سازمان جهانی صحت گفته است که از آغاز زمستان تا کنون بیش از 286 هزار نفر در 34 ولایت افغانستان به بیماری های تنفسی مبتلا شده اند.

این سازمان اعلام کرد: 668 نفر بر اثر آن جان خود را از دست داده اند که بیش از 63 درصد از بیماران را کودکان زیر پنج سال تشکیل می دهند و تقریبا 50 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.

در عین حال، وزارت صحت عامه گفت که اخیراً تعداد بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی افزایش یافته است و در سال 2023 بیش از 2.9 میلیون بیمار تنفسی در این وزارت ثبت شده است.

خبرهای مرتبط به این:

زمستان جاری؛ ده ها نفر در کشور به دلیل بیماری های تنفسی جان باختند

مقام های وزارت صحت عامه آلودگی هوا را دلیل افزایش بیماری های تنفسی در کشور عنوان کرده اند.

Leave a reply