آخرین بازی بیست 20 افغانستان و سریلانکا امروز برگزار می شود

0
44

آخرین بازی بیست 20 افغانستان و سریلانکا امروز برگزار می شود

امروز آخرین دیدار از سری سه مسابقه T20 بین دو تیم برگزار می شود. اگرچه انتظار می رفت که تیم افغانستان در سری 20 بازی مقابل سریلانکا پیروز شود. اما این اتفاق نیفتاد و هر دو بازی سر را تیم سریلانکا برد.

تیم افغانستان با شکست بازی های متوالی در تور سریلانکا با وضعیت بدی روبرو شده است و همین موضوع واکنش بسیاری از طرفداران کریکت و مفسران کریکت را به دنبال داشته است. آنها از کریکت بورد و بازیکنان انتقاد کرده اند.

 

(2024 / 2 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

فیصله شده است که سومین یا آخرین مسابقه بیست 20 تیم ملی کرکت افغانستان و سریلانکا ساعت 6 عصر امروز برگزار شود.

تیم افغانستان تاکنون در هیچ مسابقه ای مقابل تیم میزبان سریلانکا پیروز نشده است. در ابتدا، آنها تنها مسابقه تست، سپس سه سری 50 اور و سپس سری بیست اور مقابل سریلانکا را باختند.

امروز آخرین دیدار از سری سه مسابقه T20 بین دو تیم برگزار می شود. اگرچه انتظار می رفت که تیم افغانستان در سری 20 بازی مقابل سریلانکا پیروز شود. اما این اتفاق نیفتاد و هر دو بازی سر را تیم سریلانکا برد.

خبرهای مرتبط به این:

دومین بازی بین افغانستان و سریلانکا امروز برگزار می شود

تیم افغانستان با شکست بازی های متوالی در تور سریلانکا با وضعیت بدی روبرو شده است و همین موضوع واکنش بسیاری از طرفداران کریکت و مفسران کریکت را به دنبال داشته است. آنها از کریکت بورد و بازیکنان انتقاد کرده اند.

Leave a reply