دومین بازی بین افغانستان و سریلانکا امروز برگزار می شود

0
108

دومین بازی بین افغانستان و سریلانکا امروز برگزار می شود

هر تیمی که در دو بازی پیروز شود به عنوان تیم برنده این سری معرفی خواهد شد. تیم افغانستان در اولین بازی خود شکست خورد، بنابراین باید در دو بازی باقیمانده پیروز شود تا در این سری پیروز شود.

تیم افغانستان که به تور سریلانکا رفته است، در ابتدا تنها بازی آزمایشی را مقابل تیم میزبان برگزار کرد که با پیروزی سریلانکا به پایان رسید. همچنین تیم افغانستان در 50 بازی مقابل تیم میزبان شروع به شکست کرده است که در اولین بازی خود شکست خورده است.

 

(2024 /  2 / 11  تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

دومین بازی 50 اور بین تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا ساعت 13:30 امروز برگزار می شود. در این سری سه بازی 50 اور بین دو تیم، تیم سریلانکا در اولین بازی پیروز شده است.

هر تیمی که در دو بازی پیروز شود به عنوان تیم برنده این سری معرفی خواهد شد. تیم افغانستان در اولین بازی خود شکست خورد، بنابراین باید در دو بازی باقیمانده پیروز شود تا در این سری پیروز شود.

تیم افغانستان که به تور سریلانکا رفته است، در ابتدا تنها بازی آزمایشی را مقابل تیم میزبان برگزار کرد که با پیروزی سریلانکا به پایان رسید. همچنین تیم افغانستان در 50 بازی مقابل تیم میزبان شروع به شکست کرده است که در اولین بازی خود شکست خورده است.

خبرهای مرتبط به این:

بازی بیست آوره کرکت بین هند و افغانستان امروز برگذار میشود

گفتنی است پس از پایان مسابقات یک روزه، سه بازی T20 بین دو تیم برگزار می شود.

Leave a reply