ترکیه 826 پناهجوی غیرقانونی افغان را به افغانستان بازگرداند

0
27

ترکیه 826 پناهجوی غیرقانونی افغان را به افغانستان بازگرداند

دولت ترکیه اعلام کرده است که ۸۲۶ پناهجوی افغان را بدون مدارک اقامت رسمی از این کشور اخراج کرده است.

این پناهجویان پس از بازداشت در چهار پرواز به افغانستان بازگردانده شده اند. ترکیه گفته است که به روند اخراج پناهجویان غیرقانونی ادامه خواهد داد.

پیش از این دولت ترکیه اعلام کرده بود که در شش ماهه نخست سال جاری 42 هزار و 685 پناهجو را از شهرهای مختلف این کشور که مدارک رسمی اقامت نداشتند دستگیر و به افغانستان بازگردانده است.

 

(2023 / 11 / 21    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

دولت ترکیه اعلام کرده است که ۸۲۶ پناهجوی افغان را بدون مدارک اقامت رسمی از این کشور اخراج کرده است.

این پناهجویان پس از بازداشت در چهار پرواز به افغانستان بازگردانده شده اند. ترکیه گفته است که به روند اخراج پناهجویان غیرقانونی ادامه خواهد داد.

خبرهای مرتبط به این:

ترکیه: قطار دیگری که حامل کمک به افغانستان است در راه است

پیش از این دولت ترکیه اعلام کرده بود که در شش ماهه نخست سال جاری 42 هزار و 685 پناهجو را از شهرهای مختلف این کشور که مدارک رسمی اقامت نداشتند دستگیر و به افغانستان بازگردانده است.

Leave a reply