سازمان ملل: ما به پناهجویان افغان که تازه برگشته اند کمک می کنیم

0
24

سازمان ملل: ما به پناهجویان افغان که تازه برگشته اند کمک می کنیم

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گفته است که به پناهندگان تازه بازگشته در مناطق روستایی کمک می کند.

اگرچه این آژانس مانند سایر آژانس ها به پناهجویان افغانی که از پاکستان باز می گردند کمک مستقیم نمی کند، اما دیروز در بیانیه ای در صفحه ایکس خود نوشت که با مناطق روستایی میزبان پناهجویان بازگشته همکاری می کند و آمادگی ها برای کمک به آنها در حال انجام است.

 

(2023 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گفته است که به پناهندگان تازه بازگشته در مناطق روستایی کمک می کند.

اگرچه این آژانس مانند سایر آژانس ها به پناهجویان افغانی که از پاکستان باز می گردند کمک مستقیم نمی کند، اما دیروز در بیانیه ای در صفحه ایکس خود نوشت که با مناطق روستایی میزبان پناهجویان بازگشته همکاری می کند و آمادگی ها برای کمک به آنها در حال انجام است.

در بذور کشاورزی، حمایت از دام و سایر بخش های اقتصادی. به همین ترتیب، بر اساس یک خبر دیگر، برنامه غذایی سازمان ملل متحد روز گذشته به مناسبت روز جهانی کودک در صفحه ایکس خود نوشت که مهاجران افغان از پاکستان بدون هیچ سرپناهی به افغانستان باز می گردند و کودکان افغان بیشترین آسیب را از این امر متضرر می کنند.

خبرهای مرتبط به این:

معاون سیاسی ریاست الوزراء امروز با شماری از وکلای ولسی جرگه اداره پیشین دیدار و گفتگو نمود.

Leave a reply