به دانش آموزانی که از پاکستان باز می گردند آموزش رایگان داده می شود

0
23

به دانش آموزانی که از پاکستان باز می گردند آموزش رایگان داده می شود

مقام‌های دولت موقت می‌گویند که در کنار فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی برای شهروندان عودت‌شده، تلاش می‌کنند تا برای آنان فرصت‌های کاری نیز ایجاد کنند.

بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز روند تخلیه پناهجویان افغان از پاکستان تا کنون بالغ بر 350 هزار نفر به افغانستان بازگشته اند و این روند همچنان ادامه دارد.

 

(2023 / 11 / 21    تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مقام های حکومت موقت افغانستان می گویند که تمامی دانشگاه های خصوصی این کشور قول داده اند که برای هزاران دانشجو که از پاکستان به کشورشان بازگشته اند، تحصیل رایگان ارائه کنند.

رئیس امور مهاجرین کابل گفت که هر پوهنتون به وی 100 بورسیه رایگان را وعده داده و برای بسیاری دیگر 80 درصد تخفیف در نظر گرفته است.

مقام‌های دولت موقت می‌گویند که در کنار فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی برای شهروندان عودت‌شده، تلاش می‌کنند تا برای آنان فرصت‌های کاری نیز ایجاد کنند.

خبرهای مرتبط به این: 

سازمان جهانی غذا به دانش آموزان مکاتب افغانستان بیسکت توزیع میکنند

بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز روند تخلیه پناهجویان افغان از پاکستان تا کنون بالغ بر 350 هزار نفر به افغانستان بازگشته اند و این روند همچنان ادامه دارد.

Leave a reply