503 خانواده نیازمند در کابل کمک نقدی دریافت کردند

0
25

503 خانواده نیازمند در کابل کمک نقدی دریافت کردند

برخی از زنانی که از خانواده مراقبت می کنند می گویند که این کمک ها دردی را دوا نمی کند و از نهادهای کمک رسان و دولت تقاضای کمک بیشتر دارند.

از سوی دیگر، الیاس ساحل نصیری، مدیرکل خیریه جمعیت هلال احمر می گوید که علاوه بر این کمک های نقدی، برنامه های دیگری نیز برای خانواده ها و بانوان نیازمند و بی سرپرست در نظر گرفته اند که یکی از آنها خیاطی است.

پروژه مرغداری که به 500 زن کمک خواهد کرد.او آموزش حرفه ای ارائه کرده است.

 

(2023 / 11 / 21   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

در کابل، ریاست مرکزی امداد رسانی جمعیت هلال احمر افغانستان کمک های نقدی 5500 افغانی را به 503 خانواده توزیع کرد.

همه مسئولان ساری مسین می گویند که این خانواده های نیازمند شامل مردان، زنان و کودکان بودند که این کمک های نقدی را دریافت کردند.

برخی از زنانی که از خانواده مراقبت می کنند می گویند که این کمک ها دردی را دوا نمی کند و از نهادهای کمک رسان و دولت تقاضای کمک بیشتر دارند.

از سوی دیگر، الیاس ساحل نصیری، مدیرکل خیریه جمعیت هلال احمر می گوید که علاوه بر این کمک های نقدی، برنامه های دیگری نیز برای خانواده ها و بانوان نیازمند و بی سرپرست در نظر گرفته اند که یکی از آنها خیاطی است.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت امور مهاجرین: در ولایتهای جوزجان، نیمروز و هلمند نزدیک به ۷۰۰ خانواده کمک کرده است.

پروژه مرغداری که به 500 زن کمک خواهد کرد.او آموزش حرفه ای ارائه کرده است.

Leave a reply