جاده بین سپین بولدک – چمن به روی همه ترافیک بسته شد

0
29

جاده بین سپین بولدک – چمن به روی همه ترافیک بسته شد

صادق خان رئیس اتحادیه کارگران چمن می گوید که فاز دوم پرلات آغاز شده است. این مرواریدچینان که از 31 روز پیش در اعتراض به نپذیرفتن مطالبات دولت پاکستان در مقابل دروازه اسپین بولدک چمن دست به تظاهرات زده اند، امروز اعتراض خود را علیه افغانستان و پاکستان آغاز کرده و راه های بین راه را مسدود کرده اند.

. آنها می گویند که مرحله دوم این اعتراض، محاصره و انسداد نهادهای دولتی و شاهراه ها است.

 

(2023 / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

رهبر چمن چند روز پیش دولت پاکستان را تهدید کرده بود که در صورت عدم پذیرش خواسته های وی، شاهراه بین افغانستان و پاکستان و جاده های چمن و کویته را مسدود خواهد کرد.

صادق خان رئیس اتحادیه کارگران چمن می گوید که فاز دوم پرلات آغاز شده است. این مرواریدچینان که از 31 روز پیش در اعتراض به نپذیرفتن مطالبات دولت پاکستان در مقابل دروازه اسپین بولدک چمن دست به تظاهرات زده اند، امروز اعتراض خود را علیه افغانستان و پاکستان آغاز کرده و راه های بین راه را مسدود کرده اند.

خبرهای مرتبط به این:

مردم وزیرستان جنوبی: پاسپورت پاکستانی را هم قبول نداریم

. آنها می گویند که مرحله دوم این اعتراض، محاصره و انسداد نهادهای دولتی و شاهراه ها است.

Leave a reply