مردم وزیرستان جنوبی: پاسپورت پاکستانی را هم قبول نداریم

0
30

مردم وزیرستان جنوبی: پاسپورت پاکستانی را هم قبول نداریم

به یک سفر عادی بروید. پیش از آن سفر در این مسیر با شناسنامه افغانی و شناسنامه پاکستانی انجام می شد.

اخیراً ساکنان پایگاه انگور وزیرستان جنوبی نیز پس از بسته شدن جاده پایگاه انگور توسط ارتش پاکستان در سه روز گذشته، نشست اعتراضی برگزار کرده اند. اهالی پایگاه انگور تهدید کرده اند که اگر موضوع گذرنامه و ویزا به این شکل اجباری شود، آنها نیز اقداماتی را انجام خواهند داد.

 

(2023 / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

رهبران پایگاه انگور وزیرستان جنوبی اواخر دیروز در یک نشست اعتراضی تصمیم گرفتند که پاسپورت و ویزا برای رفت و آمد بین پایگاه انگور و برمل را نپذیرند و به روال عادی سفر خود ادامه دهند. ارتش پاکستان در سه روز گذشته جاده پایگاه انگور را به روی ترافیک بسته است.

ده ها هزار نفر از مردم محلی چمن در جنوب پختونخوا از یک ماه پیش در اعتراض به ورود اجباری گذرنامه و روادید در دروازه سپین بولدک – چمن تظاهرات کرده و خواستار استفاده از این جاده مانند گذشته شده اند.

به یک سفر عادی بروید. پیش از آن سفر در این مسیر با شناسنامه افغانی و شناسنامه پاکستانی انجام می شد.

خبرهای مرتبط به این:

در اعتراض به دستگیری و اخراج پناهجویان افغان در پاکستان تظاهرات شد

اخیراً ساکنان پایگاه انگور وزیرستان جنوبی نیز پس از بسته شدن جاده پایگاه انگور توسط ارتش پاکستان در سه روز گذشته، نشست اعتراضی برگزار کرده اند. اهالی پایگاه انگور تهدید کرده اند که اگر موضوع گذرنامه و ویزا به این شکل اجباری شود، آنها نیز اقداماتی را انجام خواهند داد.

Leave a reply