مراکز صحی در 4 ناحیه میدان وردگ افتتاح می شود

0
80

مراکز صحی در 4 ناحیه میدان وردگ افتتاح می شود

مسوولان ریاست صحت عامه ولایت میدان وردگو می گویند که وزارت صحت عامه اخیراً چهار مرکز صحی را برای بیماران در چهار ولسوالی این ولایت افتتاح کرده است.

رییس صحت عامه میدان ورداگو زیرک زیرک گفت که این چهار مرکز در ولسوالی های قار، جلریز، دایمیرداد و جگتو فعال خواهند شد.

وی افزود که این مراکز صحی خدمات استانداردی را به بیماران و بیماران در سطح ولسوالی ارائه خواهند کرد.

به گفته وی، دو سال پیش 77 مرکز صحی در میدان ورداگو برای بیماران و بیماران افتتاح شد که اکنون تعداد آنها به 110 مرکز افزایش یافته است.

 

(2023 / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

مسوولان ریاست صحت عامه ولایت میدان وردگو می گویند که وزارت صحت عامه اخیراً چهار مرکز صحی را برای بیماران در چهار ولسوالی این ولایت افتتاح کرده است.

رییس صحت عامه میدان ورداگو زیرک زیرک گفت که این چهار مرکز در ولسوالی های قار، جلریز، دایمیرداد و جگتو فعال خواهند شد.

وی افزود که این مراکز صحی خدمات استانداردی را به بیماران و بیماران در سطح ولسوالی ارائه خواهند کرد.

خبرهای مرتبط به این:

وزارت صحت در حال ساخت مراکز صحی در مناطق زلزله زده هرات است

به گفته وی، دو سال پیش 77 مرکز صحی در میدان ورداگو برای بیماران و بیماران افتتاح شد که اکنون تعداد آنها به 110 مرکز افزایش یافته است.

Leave a reply