کار ساخت 730 خانه برای زلزله زدگان هرات آغاز شد

0
67

کار ساخت 730 خانه برای زلزله زدگان هرات آغاز شد

وی افزود که قرار بود 2146 خانه برای زلزله زدگان هرات اعمار شود که به دلیل نیاز این رقم به 2263 خانه افزایش یافته است و هم اکنون در 40 منطقه این ولایت کار ساخت خانه جریان دارد.

شرف الدین مسلم، معاون وزیر روستاها، بازسازی و انکشاف در عین حال گفت که دولت موقت به وعده های خود عمل می کند و پس از ساخت خانه ها در مناطق زلزله زده، خانه های سایر مناطق نیز بررسی و در صورت نیاز انجام خواهد شد.

 

(2023  / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

اعمار 730 خانه با هزینه 400 میلیون افغانی در سه روستای ولسوالی رباط سنگی هرات آغاز شده است.

رییس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیسیون امداد زلزله هرات، احمد الله متقی، در جریان افتتاح این خانه ها گفت که این خانه ها با هزینه 400 میلیون افغانی در مدت 45 روز اعمار خواهد شد.

وی افزود که قرار بود 2146 خانه برای زلزله زدگان هرات اعمار شود که به دلیل نیاز این رقم به 2263 خانه افزایش یافته است و هم اکنون در 40 منطقه این ولایت کار ساخت خانه جریان دارد.

خبرهای مرتبط به این:

کار ساخت سرک به ارزش 23 میلیون افغانی در فراه آغاز شده است

شرف الدین مسلم، معاون وزیر روستاها، بازسازی و انکشاف در عین حال گفت که دولت موقت به وعده های خود عمل می کند و پس از ساخت خانه ها در مناطق زلزله زده، خانه های سایر مناطق نیز بررسی و در صورت نیاز انجام خواهد شد.

Leave a reply