ژاپن در حال تکمیل پروژه های ناتمام خود در افغانستان است

0
27

ژاپن در حال تکمیل پروژه های ناتمام خود در افغانستان است

تاکایو تانیموتو معاون سفیر جاپان در کابل در دیدار با مدیرکل دفتر معاونت سیاسی وزارت امور خارجه گفت که این کشور مصمم است پروژه های ناتمام خود را در افغانستان تکمیل کند.

همچنین در این بازدید معاون سفیر کشور از آغاز برخی پروژه های عمرانی دیگر توسط ژاپن در افغانستان خبر داد.

 

(2023 / 11 / 20   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

تاکایو تانیموتو معاون سفیر جاپان در کابل در دیدار با مدیرکل دفتر معاونت سیاسی وزارت امور خارجه گفت که این کشور مصمم است پروژه های ناتمام خود را در افغانستان تکمیل کند.

خبرهای مرتبط به این:

پرداخت معاش دو ماهه معلمان از سوی جاپان و بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان

همچنین در این بازدید معاون سفیر کشور از آغاز برخی پروژه های عمرانی دیگر توسط ژاپن در افغانستان خبر داد.

Leave a reply