کرزی از یوناما برای پناهندگان و زلزله زدگان کمک خواست

0
111

کرزی از یوناما برای پناهندگان و زلزله زدگان کمک خواست

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از مارکوس پوتزل، معاون سیاسی یوناما خواسته است تا به کمک به قربانیان زلزله هرات و پناهجویان بازگشته از پاکستان ادامه دهد.

دفتر حامد کرزی در صفحه رسمی خود نوشت که وی دیروز با مارکوس پوتزل معاون سیاسی یوناما دیدار کرده است.

حامد کرزی در این دیدار خواستار تداوم کمک های یوناما در زمینه زندگی و خانه سازی برای زلزله زدگان هرات و مهاجرین عودت کننده شده است. همچنین در این بررسی هر دو طرف بر تحصیل دختران و کار زنان تاکید کرده اند.

 

(2023 / 11 / 6   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از مارکوس پوتزل، معاون سیاسی یوناما خواسته است تا به کمک به قربانیان زلزله هرات و پناهجویان بازگشته از پاکستان ادامه دهد.

دفتر حامد کرزی در صفحه رسمی خود نوشت که وی دیروز با مارکوس پوتزل معاون سیاسی یوناما دیدار کرده است.

خبرهای مرتبط به این: 

حامد کرزی: گفتگوی ملی برای صلح و ثبات پایدار در کشور ضروری است

حامد کرزی در این دیدار خواستار تداوم کمک های یوناما در زمینه زندگی و خانه سازی برای زلزله زدگان هرات و مهاجرین عودت کننده شده است. همچنین در این بررسی هر دو طرف بر تحصیل دختران و کار زنان تاکید کرده اند.

Leave a reply