سازمان ملل: 180 مورد نقض حقوق کودکان افغان صورت گرفته است

0
59

سازمان ملل: 180 مورد نقض حقوق کودکان افغان صورت گرفته است

این گزارش که به تازگی توسط سازمان ملل منتشر شده است، نسبت به وضعیت نادرست کودکان در جهان هشدار داده است.

در این گزارش وضعیت کودکان نگران کننده است و گفته می شود بیشترین موارد تایید شده نقض حقوق کودکان در جهان در جمهوری کنگو، اسرائیل، فلسطین، سومالی، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن ثبت شده است.

 

(2023 / 7 / 6   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از دست داشتن کودکان در درگیری های مسلحانه در افغانستان در سال 2022 و نقض شدید حقوق آنها خبر داد.

این گزارش که به تازگی توسط سازمان ملل منتشر شده است، نسبت به وضعیت نادرست کودکان در جهان هشدار داده است.

خبرهای مرتبط به این:

یونیسف سربازگیری ازکودکان را شدیدترین نوع نقض حقوق اطفال خواند

در این گزارش وضعیت کودکان نگران کننده است و گفته می شود بیشترین موارد تایید شده نقض حقوق کودکان در جهان در جمهوری کنگو، اسرائیل، فلسطین، سومالی، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن ثبت شده است.

Leave a reply