اجرای طرح اصلاح شفاخانه جمهوریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت

0
56

اجرای طرح اصلاح شفاخانه جمهوریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت

در جلسه ای که به ریاست معاونت اداری وزارت دفاع برگزار شد، نحوه پیش پرداخت خرده فروشی وزارت دفاع، اجرای طرح اصلاحی بیمارستان جمهوری، بهره برداری از شرکت ملی اتوبوسرانی، اداره مطالعات تخنیکی، امور مهاجرین و عودت کننده گان، صحت عامه و کار، وزارت های امور اجتماعی و سایر موضوعات درج شده در اجندا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در رابطه با این موضوعات اتخاذ گردید.

 

(2023 / 5 / 26   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

در جلسه ای که به ریاست معاونت اداری وزارت دفاع برگزار شد، نحوه پیش پرداخت خرده فروشی وزارت دفاع، اجرای طرح اصلاحی بیمارستان جمهوری، بهره برداری از شرکت ملی اتوبوسرانی، اداره مطالعات تخنیکی، امور مهاجرین و عودت کننده گان، صحت عامه و کار، وزارت های امور اجتماعی و سایر موضوعات درج شده در اجندا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در رابطه با این موضوعات اتخاذ گردید.

خبرهای مرتبط به این:

سال گذشته 700 کودک افغان در اثر انفجار مهمات منفجر نشده کشته شدند

طرح اصلاحات شفاخانه جمهوریت در جلسه کابینه به تصویب رسید  

در این جلسه هیئتی محول شده است تا موضوعات مذکور را به صورت جامع ارزیابی و نتایج را به جلسه بعدی ارائه نماید.

Leave a reply