فرانسه: خانواده پناهجویان را از کابل انتقال میدهیم

0
50

تلویزیون باغی: فرانسه اعلام کرده است که هر عاجل خانواده های آسیب پذیر و واجد شرایط پناه جویان افغانستان ، ساکن فرانسه را از کابل انتقال می دهد.

وزارت خارجه فرانسه گفته است این پناهجویان می توانند به وزارت بحران فرانسه مراجعه ویا ثبت نام کنند.

پناهجویان می توانند، کودکان زیر سن، پدر ،مادر ، همسر و سایر اعضای خانواده شان را که واجد شرایط الحاق خانواده بوده و یا جان های شان در خطر باشد را به فرانسه انتقال دهند .

Leave a reply