پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی می گویند که از 18 ماه گذشته در وضعیت اسفباری به سر می برند

0
92

  پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی می گویند که از 18 ماه گذشته در وضعیت اسفباری به سر می برند

پناهجویان افغان مدعی هستند که در کمپ ابوظبی با مشکلات زیادی روبرو هستند اما به دلیل مشکلات نمی توانند صدای خود را بلند کنند.

نماینده پناهجویان افغانستان می افزاید که کیفیت خدمات صحی بسیار پایین است و بسیاری از پناهجویان از مشکلات روانی رنج برده اند.

اگرچه دولت های آمریکا و کانادا بسیاری از پناهجویان را از این کمپ منتقل کردند، اما برخی از آنها همچنان در این کمپ به سر می برند.

 

(2023  / 5 / 9   تاریخ تلویزیون باغی)

راپور 

پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی می گویند که از 18 ماه گذشته در وضعیت اسفباری به سر می برند. و می گویند که اگرچه چندین بار برای پذیرش درخواست پناهندگی شان با آنها مصاحبه شده است، اما هنوز از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

پناهجویان افغان مدعی هستند که در کمپ ابوظبی با مشکلات زیادی روبرو هستند اما به دلیل مشکلات نمی توانند صدای خود را بلند کنند.

نماینده پناهجویان افغانستان می افزاید که کیفیت خدمات صحی بسیار پایین است و بسیاری از پناهجویان از مشکلات روانی رنج برده اند.

خبرهای مرتبط به این:

کانادا تعدادی از افغان های که در امارات “کمپ ابوظبی” زندگی میکنند را می پذیرد

اگرچه دولت های آمریکا و کانادا بسیاری از پناهجویان را از این کمپ منتقل کردند، اما برخی از آنها همچنان در این کمپ به سر می برند.

Leave a reply