یک نهاد خیریه اندونزیا ۷۰۰ هزار دالر به زنان و کودکان افغانستان کمک کرد

تلویزیون باغی: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که یک نهاد خیریه در اندونزیا به ارزش ۷۰۰ هزار دالر به زنان و کودکان افغانستان کمک کرده است.

این نهاذ خیریه در واکنش به درخواست یونیسف برای مهار بحران بشری در افغانستان ۱۰ میلیارد آی‌دی‌آر (واحد پولی اندونزیا) معادل ۷۰۰ هزار دالر امریکایی به این نهاد کمک کرده است.

این کمک به دبورا کامینی؛ نماینده یونیست در اندونزیا تحویل داده است تا به کودکان و زنان در افغانستان مصرف شود.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید ۱۸ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک فوری هستند و دست‌کم یک میلیون کودک به دلیل سوءتغذیه شدید در خطر مرگ قرار دارند.

سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته که فرصت برای جلوگیری از وقوع فاجعه محدود است و باید عاجل کمک‌رسانی شود.

در همین حال وزارت خارجۀ کشور آلمان می‌گوید که این کشور ۱۰۰ میلیون یورو را در بخش کمک های بشر دوستانه فوری به افغانستان و کشور های همسایۀ آن فراهم می‌کند.

وزارت خارجهٔ آلمان گفته است که این پول، به گونۀ مشخص به سازمان های امداد رسان، به ویژه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان داده خواهد شد، نه به طالبان.