جوزف بورل؛ هشدار درباره نقش حاشیه‌ای اتحادیه اروپا در معادلات جهانی

تلویزیون باغی: جوزف بورل؛ مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده‌است که این اتحادیه نقش خود را به عنوان بازیگر کامل در عرصه جهانی از دست داده و به یک ابزار تبدیل شده‌است.

آقای بورل در بیانیه‌ای نوشته که این اتحادیه در حال تبدیل شدن از یک نهاد سیاسی به یک ابزار است.

او افزوده‌است: «امروز، اروپایی‌ها به طور فزاینده‌ای با خطر تبدیل شدن به یک ابزار به جای بازیگر در امور بین‌المللی مواجه بوده و به جای شکل دهی حوادث، به واکنش به تصمیمات دیگران می‌پردازد.»

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد که در حال حاضر دو گرایش در جهان وجود دارد که اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد که نخست، سیاست‌های امریکا و متحدانش برای مهار چین بوده و دوم، پویایی چند قطبی بازیگرانی نظیر روسیه است که سعی در گسترش حوزه نفوذ خود دارند.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد که چنین اقداماتی اغلب باعث محدود شدن منافع اتحادیه اروپا همانطور که در سوریه، لیبیا و مالی روی داد، شده است.

جوزف بورل؛ مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سران اتحادیه اروپا را فراخواند تا از تشکیل نیروهای مسلح خود حمایت کند که این نیروهای مسلح در رقابت با ناتو نبوده بلکه مکمل این ائتلاف خواهد بود.